• O naší školičce

  • Filozofie školy:
        „Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí“


   Mateřská škola má být místo, kde se cítí spokojeně nejen ti nejmenší, ale i ti, kteří s láskou, péčí a především s velkou dávkou trpělivosti přistupují k jejich výchově a vzdělávání. Velmi důležité je zabezpečit dětem zázemí, kde pocítí radost, štěstí, nadšení, důvěru v sebe a své blízké. Je potřeba navazovat a prohlubovat přátelské vztahy s rodinami dětí, občany a přáteli, napomáhat při jejich rozvoji v oblasti učení, poznání, sebeobsluhy, Podporovat děti nadané, mimořádně nadané, ale i děti z rodin sociálně slabých. Mateřská škola má vliv na utváření vztahu k domovu dítěte, poznávání a uchovávání lidových zvyků a tradic v místě, kde dítě vyrůstá. 

   Cílem MŠ je připravit děti pro vstup do života jako takového, vážit si jeden druhého, respektovat pravidla chování, učit se jednání v určitých situacích, nebát se prosadit svůj názor a respektovat názory druhých, rozvíjet je po všech stránkách. Nahlédnout i do světa handicapovaných dětí, lidí – možná integrace, spolupráce. Podporovat zájmy a nadání, a co nejlépe jim zpříjemnit dětství a mládí. Být dětem rádcem, pomocníkem i důvěrníkem.

    

   Každému člověku je třeba podávat pomocnou ruku jiným způsobem, ale tak, aby časem dokázal pomáhat sám sobě!“